WEEKLY REVOLT

Integritetspolicy

Weekly Revolt

Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR - Dina rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter.

Sammanfattning av vår informationshantering

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för din beställning). När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer.

De processer där vi behandlar dina personuppgifter

Köp av matkassar

Kategorier av personuppgifter:

Namn, leveransadress, e-postadress, mobilnummer, beställd matkasse, leveranstid, kortuppgifter.

Behandling som utförs:

Vi samlar in, strukturerar och lagrar dina uppgifter.

Ändamål:

Denna behandling gör vi för att debitera dig, för att leverera din matkasse samt för att hantera kundtjänstärenden såsom reklamationer.

Rättslig grund:

Behandlingen sker för att fullgöra avtalet vi ingår med dig när du gör ett köp av oss.

Uppgifterna är insamlade från:

När du köper en matkasse via vår webbshop samlar vi in ovanstående personuppgifter direkt från dig.

Lagringsperiod:

Vi lagrar uppgifterna i 36 månader från att de samlats in.

Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Vi tar hjälp av ett antal andra parter när vi genomför denna behandling. De agerar personuppgiftsbiträden åt oss och hjälper till med olika delar av behandlingen.

 

 • Denna aktör hanterar uppgifter för att leverera matkassar till dig: Middagsfrid AB
 • Denna aktör driver vår webbshop och hanterar uppgifter om dig för att verkställa din betalning: Shopify
 • Denna aktör hostar vår webbmiljö och lagrar uppgifter om ditt köp: Google Firebase
Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej.

Överförs personuppgifterna till tredjeland:

Nej.

Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej, det finns ingen sådan skyldighet.

Nödvändigt att lämna personuppgifter?

Ja, det är nödvändigt för att vi ska kunna ingå avtal om matkassar. Om du inte lämnar uppgifterna till oss kan vi inte ingå avtalet.

Hantering av kundtjänstärenden

Kategorier av personuppgifter:

Namn, e-postadress, mobilnummer, beställd matkasse.

Behandling som utförs:

Vi samlar in, bearbetar och lagrar dina uppgifter.

Ändamål:

Vi behandlar dessa uppgifter för att hantera och besvara kundtjänstärenden (frågor, synpunkter eller reklamationer) kopplat till dina köp.

Vi behandlar också dessa uppgifter för att skapa anonym statistik som vi analyserar för att förbättra våra produkter och tjänster.

Rättslig grund:

Behandlingen för ändamålet att hantera och besvara kundtjänstärenden sker för att fullgöra avtalet vi ingår med dig när du gör ett köp av oss.

Behandlingen för ändamålet att skapa statistik sker med stöd av en intresseavvägning.

Uppgifterna är insamlade från:

När du kontaktar oss med ditt ärende samlar vi in uppgifterna direkt från dig.

Lagringsperiod:

Vi lagrar uppgifterna i 36 månader från att vi mottagit dem.

Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Vi tar hjälp av ImBox som agerar personuppgiftsbiträden åt oss. De levererar ett ärendehanteringssystem där vi behandlar dina uppgifter för att hantera ditt supportärende.

Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej.

Överförs personuppgifterna till tredjeland:

Nej.

Skyldighet att lämna personuppgifter till oss?

Nej, det finns ingen sådan skyldighet.

Nödvändigt att lämna personuppgifter?

Ja, det är nödvändigt att lämna personuppgifter till oss för att vi ska kunna hantera ditt kundtjänstärende. Om du inte lämnar sådana uppgifter till oss kan vi inte hantera ditt kundtjänstärende.

Du är kontaktperson i förhållande till oss för en partner, leverantör eller kund

Kategorier av personuppgifter:

Namn, yrkestitel, e-postadress, mobilnummer

Behandling som utförs:

Vi samlar in och lagrar dina uppgifter.

Ändamål:

Denna behandling gör vi för att ingå och underhålla avtalsförhållandet med det bolag du representerar, exempelvis genom att skicka information relaterat till avtalet.

Rättslig grund:

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning.

Uppgifterna är insamlade från:

Uppgifterna samlar vi från det bolag du representerar.

Lagringsperiod:

Vi lagrar uppgifterna under den tid vi har ett avtal med det bolag du representerar och i 24 månader från att avtalet löpt ut.

Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej.

Överförs personuppgifterna till tredjeland:

Nej.

Statistik över interaktioner

Kategorier av personuppgifter:

Namn, Identifieringsnummer, besökshistorik på vår webbplats, gjorda köp från vår webbshop, historik över våra annonser eller referral-länkar som du klickat på.

Behandling som utförs:

Vi samlar in, strukturerar och lagrar personuppgifter som samlas in via vår webbplats, våra annonser, våra referrallänkar och vår webbshop i en sammanställning över interaktioner med dig som kund.

Ändamål:

Denna behandling gör vi för att skapa statistiskt underlag över kunders interaktioner med oss.

Samt för att analysera denna statistik. Analyserna syftar till att utvärdera vilka marknadsföringsinsatser som ger avkastning, vilken avkastning de ger samt för att skapa och uppdatera våra marknadsföringsstrategier.

Rättslig grund:

Behandlingen sker med stöd av samtycke. Du kan alltid återkalla ditt samtycke.

Uppgifterna är insamlade från:

Om du besöker vår webbplats eller gör ett köp i vår webbshop samlar vi in ovanstående personuppgifter direkt från dig.

Om du klickar på en annons eller en länk som tillhandahålles av en samarbetspartner till oss samlar vi in datan via den samarbetspartnern. Du kan se vilka samarbetspartners som samlar in data under rubriken ”Mottagare av uppgifter”.

Lagringsperiod:

Vi lagrar uppgifterna i 12 månader från att de samlats in.

Mottagare/kategori av mottagare av uppgifter:

Vi tar hjälp av ett antal andra parter när vi genomför denna behandling. De agerar personuppgiftsbiträden åt oss och hjälper till med olika delar av behandlingen.

Dessa aktörer hjälper till med insamlingen av uppgifter från dig:

 

 • Referral-partners eller Influencers som publicerar referral-länkar
 • Google Ads
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn

 
Denna aktör hjälper till att strukturera och lagra uppgifterna från dig: North Beam Inc

Förekommer av automatiserat beslutsfattande (inkl. profilering):

Nej.

Överförs personuppgifterna till tredjeland:

Ja, till USA. Överföringen omfattas inte av ett adekvansbeslut utan skyddas av standardavtalsklausuler. Om du vill ta del av standardavtalsklausulerna är du välkommen att kontakta oss.

Nödvändigt att lämna personuppgifter?

Nej, det är inte nödvändigt. Om du inte lämnar uppgifter till oss kan vi inte spåra dina interaktioner med oss.

Kontakta oss

Vi heter Weekly Revolt AB och vårt org. nr. är 559081-4942.

 
Du kan nå oss på: info@weeklyrevolt.com.

 
Vår adress är Spinnerivägen 1 Fack 5070, 448 50 Tollered.

Hantering av cookies

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din varukorg. Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics” och ”Google Remarketing”. Även dessa tjänster använder cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.

Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan aktör som inte är väsentlig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig. Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

 
Dina rättigheter:

 

 • Du har flera rättigheter i och med GDPR.
 • Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
 • Du har rätt till registerutdrag.
 • Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
 • Du har rätt till dataportabilitet.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till IMY.

Varukorgen är tom

Till butiken

Varukorg
Varukorgen är tom
Totalt:

Vi bjuder på frakten