Integritetspolicy Weekly Revolt

Hur behandlar vi din personliga information?

När du handlar från en webbutik, vår eller någon annan, så lämnar du ifrån

dig information om dig själv- var du bor, vilken e-postadress du har och

vad du handlar. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter.

GDPR – Dina Rättigheter

General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur

vi får behandla personuppgifter. Den ersätter PUL (personuppgiftslagen)

från och med 25 maj 2018. Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter

på Datainspektionens hemsida.

Sammanfattning av vår informationshantering

Vi samlar in så lite information som möjligt. Den information vi samlar in är

den information som krävs för att kunna fullgöra vårt åtagande mot dig

och för att du ska kunna fullgöra ditt åtagande mot oss (alltså betala för

din beställning). När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Klarna eller DIBS sköter kortbetalningar åt oss. Dessutom behöver vi så klart veta vilka produkter du beställer och vi behöver din e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig

med leveransbesked, ändrad information osv.

 

Hur använder vi den här informationen?

Vi använder informationen för att expediera din beställning. Vi använder

din e-postadress för att kunna skicka information till dig om du begärt det.

Vill du inte längre ha information från oss så kan du enkelt via en länk i

informationsmailet avbeställa vidare informationsbrev och kommer då

aldrig bli kontaktad av oss igen.

 

Varför sparar vi information?

Vi sparar information av bokföringstekniska skäl. Vi behöver kunna

redovisa underlag för skattemyndigheten. Ta bort din information från vår databas

Den information vi sparar finns bara som underlag för den ekonomiska

transaktionen och behålls av legala skäl och kan därför inte raderas.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på

info@weeklyrevolt.com

 

Vilka system hamnar dina uppgifter i?

När du handlar hos oss går din order igenom flera steg för att vi ska kunna

behandla och skicka dina varor till dig.

Följande system/leverantörer jobbar vi med och din information kan

komma att behöva behandlas av några av dessa.
 

● Wix & Karta – vår webbshopslösning

● Stripe – om du betalar med Stripe

● DIBS - om du väljer att betala med kort genom DIBS.

● wix.com – domän och mailhanteringssystem

● Mailchimp - Mailhanteringssystem

● Facebook - grupper och kursplattform

 

Stripe

När du kommer till kassan måste du betala för dina varor. Stripe har ett

system där orderns innehåll syns. Har du frågor kring hur Stripe behandlar

din information måste du kontakta betalningsförmedlaren.

wix.com & kartra.com

Vi använder wix.com och kartra.com för hantering av vissa domäner. Det

betyder att dina e-mail ibland kan gå via wix.com för att komma fram till

oss.

Dataskyddsansvarig hos Weekly Revolt

Vår VD är dataskyddsansvarig och ansvarar för att alla medarbetare är

insatta i hur vi bearbetar information. Vill du ta kontakt med vår

dataskyddsansvarig kan du maila till: info@weeklyrevolt.com.

 

Cookies

Vi använder cookies. Det gör vi för att kunna lagra dina varor i din

varukorg. Vi använder dessutom Googles tjänster ”Google Analytics” och ”Google

Remarketing”. Även dessa tjänster använder cookies. Här kan du läsa mer om vad det betyder för dig.

Information till andra aktörer

Vi lämnar aldrig ifrån oss din information till någon annan aktör som inte

är väsentlig för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande mot dig.

Undantag görs om vi av någon anledning är tvingade enligt lag eller

domstolsbeslut.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i och med GDPR.

Du har rätt att bli bortglömd/raderad.

Du har rätt till registerutdrag.

Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.

Du har rätt till dataportabilitet.

Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av

personuppgifter till Datainspektionen.