WEEKLY REVOLT

Varukorgen är tom

Till butiken

Integritetspolicy - Weekly Revolt appen

Denna integritetspolicy beskriver vilka typer av personuppgifter vi samlar in och hur vi använder, lagrar och skyddar dessa uppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande personuppgifter: e-postadress, namn, ålder, längd, vikt, midjemått, träningshistorik samt programtillhörigheter. Observera att endast e-postadress är ett krav för att du ska kunna använda appen.

Syftet med dataskyddet

Syftet med att samla in personuppgifter är för att användaren ska kunna komma åt sitt konto och sin data i mobilappen. Personuppgifterna används enbart för att uppfylla användarens förväntningar av appen och kommer inte att säljas eller delas med tredjepart.

Lagring och användning av personuppgifter

Personuppgifterna kommer att sparas i vår databas och kommer inte att delas med tredjepart. Vi använder best practices för att skydda dina uppgifter och för att säkerställa att de inte går förlorade eller förstörs.

Tillgång till personuppgifter

Endast behöriga personer kommer att ha tillgång till personuppgifterna. Dessa personer kommer att ha behörighet endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla användarens förväntningar av appen.

Rättigheter för användarna

Användaren har rätt att se all information om sig själv som är lagrad i appen. Användaren har också rätt att radera sitt konto direkt i appen.

Säkerhet och skydd av personuppgifter

Vi använder best practices för att skydda dina personuppgifter. Vi har backuplösningar samt kan stänga ned servern vid intrång. Vid intrång kommer vi meddela användarna via e-post.
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst. Vi kommer att meddela användarna via e-post om det finns väsentliga ändringar. Vi rekommenderar att användare regelbundet granskar vår integritetspolicy för att vara uppdaterade om eventuella ändringar.
Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss via e-post.

Teknologier

Vi använder följande teknologier i appen:

 • Platsåtkomst, både i bakgrunden och under tiden appen används. Vi använder platsåtkomsten endast för att visa användarens löprundor och distanser under ett träningspass.
 • Kamera inspelning, ljud inspelning samt åtkomst till användarens bildbibliotek.
 • Internetåtkomst
 • Skriva till interna lagringsutrymmet

Observera att samtliga av dessa teknologier är valfria och inte ett krav för att kunna använda appen, förutom internetåtkomst då appen behöver detta för att fungera.

Platsdata

Beroende på de program du använder och med ditt tillstånd, kan vi också samla in och använda information om din plats, såsom GPS-data, accelerometer eller din löprutt (inklusive exakt platsdata som visar din geografiska position).

Där så krävs kommer vi endast att använda platsdata om du frivilligt delar dem med oss, och med ditt förhandsgodkännande eller på din anvisning, för de syften som anges i denna policy. Du kan när som helst vägra eller återkalla ditt samtycke, enligt nedan (se avsnittet "Dina rättigheter").

Dina rättigheter

 • Du har flera rättigheter i och med GDPR.
 • Du har rätt att bli bortglömd/raderad.
 • Du har rätt till registerutdrag.
 • Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
 • Du har rätt till dataportabilitet.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter.
 • Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av platsdata.

Radera din data från Weekly Revolt-appen

Önskar du radera din data från Weekly Revolt-appen, vänligen följ något av följande alternativ:

Om du har Weekly Revolt-appen installerad och vill radera dina lagrade uppgifter från appen, vänligen följ dessa steg:

 • Logga in i appen med dina användaruppgifter.
 • Gå till Profil.
 • Längst ned på skärmen hittar du "Radera konto".
 • Följ stegen för att radera ditt konto. Observera att denna åtgärd är oåterkallelig, och borttagen data kan inte återställas.

Om du inte har Weekly Revolt-appen installerad och vill radera dina lagrade uppgifter från appen, vänligen följ dessa steg:

 • Kontakta oss på info@weeklyrevolt.com och uppge att du önskar radera dina användardata.
 • Ange tydligt den e-postadress som är kopplad till ditt konto.
 • Vi kommer att behandla din förfrågan omedelbart och radera all data kopplad till ditt konto. Observera att denna åtgärd är oåterkallelig, och borttagen data kan inte återställas.

Följande typer av data raderas från vår databas:

 • Personlig information såsom e-postadress och namn.
 • Registrerad träningshistorik.
 • Annan statistik relaterad till din användning av Weekly Revolt-appen.

Observera att din data raderas omedelbart vid mottagandet av din förfrågan. Vi lagrar inte din data utöver det som krävs för att uppfylla din begäran.

Om du har ytterligare frågor om vår integritetspolicy eller raderingsprocessen, tveka inte att kontakta oss.

Varukorgen är tom

Till butiken

Varukorg
Varukorgen är tom
Totalt:

Vi bjuder på frakten